ORR (NASUS)
A szaglás szervrendszere az organum olfactus, az orr a szaglás szerve.
Az orr részei:

 1. külső orr (nasus externus) és
 2. orrüreg (cavum nasi)
  Az orr felépítése
 1. külső orr (nasus esternus)
   az arc jellegét nagymértékben meghatározza;
   határolja a két orrnyílást;
   az orr vázát az orrháton a csontos orrnyílás körül csont, valamint az előtte elhelyezkedő hyalin
  porc és tömör állományú kötőszövet alkotja, de ez az összeköttetés nagy flexibilitást enged meg;
   a nasus externust kívülről bőr, belülről nyálkahártya béleli;
   a külső orr részei: orrgyök, orrhát, orrcsúcs és orrnyílások és az orrnyílásokat oldalról határoló orrszárnyak;
 2. orrüreg (cavum nasi)
   median sagittalis síkban helyezkedik el;
   az orrsövénnyel (septum nasi) két szimmetrikus részre osztott üreg;
   belső felszínét mirigyekben és vénás hálózatban gazdag vaskos nyálkahártya béleli;
   oldalfalán három orrkagyló (felső-, középső és alsó orrkagyló) található, melyek alatt orrjáratok
  helyezkednek el (az orrjáratokba nyílnak az orrmelléküregek nyílásai);
   az orrüreg belső felszínét többmagsoros csillószőrös hengerhám borítja;
   az orrüreg felső falának területén ebbe beágyazva találhatók a szaglóhámsejtek, amelyek a szaglás
  receptorai;
   az orrüreg hátsó nyílása (choana) a garat orri szakaszába nyílik;
  Az orrüreg szerepe:
   az orron át belélegzett levegő előmelegítése, páratartalmának növelése;
   a belélegzett levegő mechanikus megtisztítása a szennyeződésektől (pl. portól, koromszemcséktől)
   szaglóhámsejtjei révén a szaglás szerve;
   fontos szerepet játszik egyes hangok képzésében, s ezzel a beszédben;
  Az orrüreg vérellátása és idegei
  Artériás vérellátása az a. carotis interna – arteria ophtalmicából ága – arteria maxillaris ágaiból ered. A vénás vér a vena ethmoidealisokon, vena ophtalmicán, vena facialison keresztül a vena jugularis
  internába vezetődik, az orrüreg hátsó részének vénás vére a vena ophtalmicán keresztül a sinus cavernosus felé, a vena sphenopalatinán, a plexus venosus pterygoideuson keresztül a vena jugularis interna felé vezetődik.
  Az orrnyálkahártya nyirokkeringése a submandibulris, retropharyngealis és felső mély nyaki nyirokcsomó
  felé áramlik.

A szaglószerv működése
A szaglósejtek (receptorok) elszórtan helyezkednek el a szaglómező (regio olfactoria) területén. Számuk kb. 10 millió. Az orrüreg felé érzékszőrök tekintenek (ezek a szagingerek felvételére specializálódott kemoreceptorok).

A szaglósejtek alapjáról szaglófonalak indulnak melyek a rostacsont szitalemezén belépnek a koponya üregébe ezek az agyalapon fekvő szaglóhagymába nyomulnak.

A szaglókötegen (tractus olfactorius) és a szaglóidegen (nervus olfactorius vagy másnéven I. agyideg) keresztül összeköttetést teremt a központi idegrendszerrel.

ORRMELLÉKÜREGEK (SINUS PARANASALES)
 az orrüreg falát alkotó koponyacsontok is tartalmaznak üregeket, ezek a paranasalis sinusok melyek kis járatokkal az orrüregbe nyílnak;
 nyálkahártya- bélésük voltaképpen az orrüregének folytatása;
 az üreges struktúra csökkenti a koponyacsontok súlyát, hangadáskor pedig az orr- és szájüreggel együtt módosítja a hang minőségét (pl. hurutos állapotokban egyértelműen hallható);

Az orr melléküregei:

 1. a homloküreg (sinus frontalis);
 2. arcüreg (sinus maxillaris);
 3. ékcsonti üreg (sinus sphenoidalis);
 4. a rostacsont labyrintusához tartozó rostasejtek (cellulae ethmoidales);
 5. homloküreg
   az os frontale pikkelyében található;
   páros, de aszimmetrikus üreg;
   tölcsérszerűen szűkülő kivezetőcsővel nyílik a középső orrjáratba;
 6. arcüreg
   a maxilla (felső állcsont) testét csaknem teljesen kitöltő páros üreg;
   az orrüregben található félhold alakú nyílás útján közlekedik az orrüreg középső járatával;
   az üreg legmagasabb pontján elhelyezkedő természetes szájadékon át a felgyülemlett váladék
  nehezen tud ürülni;
 7. ékcsonti üreg (iköböl)
   az ékcsont (os sphenoidale) testében helyezkedik el;
   vékony sagitalis állású csontlemezzel két aszimmetrikus részre osztott páros üreg.
   az üreg nyílása a recessus sphenoethmoidalisban van (a recessus sphenoethmoidalis egy szűk
  bemélyedés, ami a felső orrkagyló felett található);
 8. rostacsonti üregek vagy rostasejtek (sinus ethmoidales)
   egymással részben közlekedő, vékony csontfallal elválasztott nyálkahártyával bélelt üregek;
   megkülönböztethetünk elülső és középső (2-8 db), valamint hátsó rostasejteket (1-8 darab);

Összeállította: Illés Ilona egészségügyi szakmai tanár

Felhasznált irodalom:
Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, 2008.
Kardos Lídia: Anatómia- Élettan. Műszaki Könyvkiadó, 2017.
Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia (tankonyvtar.hu 2006.)
www.regi.tankonyvtar.hu

Facebook Comments Box

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.