Mindennapos munkánkhoz tartozik a haldokló ápolása, majd a halál bekövetkezte után a halott ellátása is, ezért nem feledkezhetünk meg a szakszerű és emberséges ellátás fontosságáról. Ez a feladat mindig és mindenkinek embert próbáló, hiszen az elmúlás katarzisa minden ember halálakor jelen van, azonban ez a folyamat még nagyobb jelentőséggel bír akkor, amikor fertőző betegség (jelen esetben COVID-19) miatt elhunyt ellátását kell végeznünk, hiszen maguk az ellátást végzők is ki vannak téve a fertőzés veszélyének, nem utolsó sorban igen megterheli az ápoló személyzetet az is, ha az ilyen jellegű halálozások száma jelentősen növekedik. A fertőzés rizikóján túl, fokozott pszichés- és fizikai terhelés még inkább indokolja, hogy minden ápolási folyamat megfelelően szabályozva, oktatva, gyakorolva kerüljön bevezetésre, ezzel is csökkentve az olyan szakmai hibák lehetőségét, amelyek nem csak a betegek, de az ellátók egészségét is veszélyeztetheti. Az ápolási folyamat biztonságos végrehajtásához elengedhetetlen a megfelelő elméleti és gyakorlati készségek, jártasságok alkalmazása, a humánus hozzáállás és az empátia.

Az ellátás fontosabb speciális elemei:

 • Nem csak, az igazoltan COVID-19 fertőző betegségben ápolt beteg elhalálozásakor kell magasabb szintű és speciálisabb halott ellátást végeznünk, hanem minden olyan esetben is amikor az anamnézis vagy klinikai tünetek alapján a COVID-19 fertőzés gyanúja fennáll!
 • Törekednünk kell a halott ellátás során, hogy csak a szükséges számú személyzet legyen jelen, így az elhunyttal és környezetével a lehető legkevesebben kontaktálódnak.
 • Fontos, hogy ezekben az esetekben is maximálisan betartsuk a személyi védőeszközök szabályos használatára vonatkozó szakmai utasításokat, mert a COVID-19 fertőzött beteg mosdatása, ellátása kifejezetten veszélyes a cseppfertőzés rizikója miatt.
 • A halál beálltának megállapítása után az orvos értesíti a patológiát és a halott elszállítását végző beteghordókat.
 • A halál beálltának megállapítása után, mielőbb el kell végezni a halott ellátását és elszállítását! (az elhunyt 2 órás osztályon tartása nem lehetséges!)
 • A halottat más helységbe (pl. kegyeleti helység) áthelyezni nem lehet!
 • A hozzátartozó a halottal egy légtérben nem tartózkodhat, nem érintkezhet.
 • A halott megtekintése csak indokolt esetben, a patológián, ablakon keresztül lehetséges.
 • A halott elszállítást végző beteghordók az ellátás helyére viszik az állítható magasságú halottszállító kocsit.
 • Az ellátás során az elhunyt testét le kell mosni virucid hatású fertőtlenítő oldattal!
 • Az elhunytat az ellátás helyszínén dupla halott tároló zsákba kell betenni!
 • A külső zsák felületét fertőtleníteni szükséges, majd a „COVID-19” felirattal kell ellátni!
 • Minden használt eszközön, hulladékgyűjtőn, dokumentáción (lábcédulán), fel kell tüntetni a „COVID-19” feliratot!

A halál az életfolyamatok és ezzel az élet teljes, végleges megszűnése. A halál beálltának jeleit észlelve (légzés leállás, szívműködés leállása) értesíteni kell a kezelő orvost, mert a halál megállapítása és dokumentálása orvosi kompetencia. A halál beálltát megállapító orvos gondoskodik – két órán belül, legfeljebb egy munkanapon belül – az egészségügyi dokumentációban megjelölt legközelebbi hozzátartozó értesítéséről, amennyiben ilyen adat a dokumentációban nem lelhető fel, intézkedik az intézmény szociális munkásával történő kapcsolat felvételről, aki a továbbiakban az ügyben eljár.

Az ápoló feladata a halál időpontjának pontos rögzítése a lázlapon és az ápolási lapon. Amikor az orvos megállapította a halál beálltának tényét az ápolók kezdjék meg az elhunyt ellátását! A halott emberi méltóságát, személyi jogait tiszteletben kell tartani. Az ápolók a halott ellátás teljes időtartama alatt kötelesek munkájukat csendben és tiszteletadással végezni, olyan magatartást tanúsítani, ami a helyzet komolyságának megfelel. A halott ellátását legalább két személy végezze, amelyből legalább az egyik ápoló ismerje az alkalmazás szabályait, aki a segítőt is irányítja a biztonságos ellátás céljából.

Az elhunyt ellátásának specialitásai

az eszközök előkészítése:

 • alkoholos kézfertőtlenítő
 • Személyi védőeszközök: vízlepergető védőköpeny vagy ruha, védőkötény, gumis szélű sapka, védő szemüveg, FFP 2 / FFP 3 maszk, 2 pár gumikesztyű

 

11a

 • egyszerhasználatos mosdókesztyű, mosdótál
 • virucid hatású eszköz-, és felületfertőtlenítők
 • invazív eszközök lezáró dugói (katéter, nasogastricus szonda stb.)
 • gézpólya, gézlap, gombtörlők
 • 2 db zárható halott szállító/ tároló zsák
 • 4 darab lábcédula
 • pedálos, fedeles veszélyes hulladékgyűjtőzsák
 • szennyes gyűjtőzsákok
 • Minden használt eszközön, hulladékgyűjtőn, dokumentáción (lábcédulán), fel kell tüntetni a COVID-19 feliratot!
 • ápolási dokumentáció, értékleltár

a halott ellátásának feladatai

 • a halott ellátás helyszínére a már előzőleg felvett zsilipruhában, zárt zsilip cipőben történő belépés előtt, amennyiben van a zsilip helységben (ennek hiányában a helység bejáratánál) kézfertőtlenítést követően vegyék fel szabályosan az egyéni védőeszközöket az ellátók:
  • vízlepergető védőköpeny vagy ruha,
  • védőkötény
  • gumis szélű sapka
  • FFP2 vagy FFP3 maszk
  • védő szemüveg, álarc
  • 1 pár megfelelő méretű gumikesztyű, amelyet ráhúzunk és ragtapasszal rögzítünk a védőköpeny textil csuklórészéhez
  • 1 pár megfelelő méretű gumikesztyű az előzőleg felvett kesztyűre ráhúzva (ez a felső kesztyű cserélendő, amikor szükséges)

 

 • izolált kórteremben, ha van más beteg is, akkor alkalmazzon lemosható, fertőtleníthető paravánt
 • a kórterem ajtajánál vegye át a szállítóktól a halottszállító kocsit (amennyiben nem szükséges a szállítók NE menjenek be a kórterembe, ha szükséges Ők is vegyék fel szabályosan az egyéni védőeszközt és úgy lépjenek be!
 • vegye ki a beteg feje alól a párnákat, távolítsa el a takarót, a testet helyezze laposan fekvő tartásba
 • amennyiben van a betegen vegye le róla a hálóinget vagy pizsamát
 • távolítson el minden, a zsák integritását veszélyeztető eszközt (tubus, merev

  eszközök) az elhunytból, ami bent marad, azokat zárja le záródugókkal!

 • amennyiben van az elhunyton, vegye le az ékszereket és helyezze biztonságos helyre
 • az elhunyt testét decontaminálni kell
 • a test decontaminálása egyszerhasználatos törlőkendő alkalmazásával virucid felületfertőtlenítő használatával történjen az alábbiak szerint:
  • először a kevésbé szennyezett testfelületek lemosásával kezdje (lábak, genitáliák, has, mellkas)
  • majd óvatosan haladjon a nagy csíraszámot tartalmazó felületek felé, mint a kezek, arc, hajas fejbőr.
  • ha előröl végzett a decontaminálással a háti oldal lemosását végezze el
 • amennyiben valamilyen váladékozó szájadék, sztóma, kimenet van a testen, helyezzen rá tiszta sztómás zsákot
 • a végtagokra ellentétesen helyezze fel, az orvos által megirt lábcédulát:92228810_531105394261907_5670675282600656896_n
  • az egyik oldali csuklóra és az ellentétes oldali bokára, mellyen szerepelnie kell a COVID-19 feliratnak!
 • fordítsa át a dekontaminált testet a halottszállító kocsira, ahová előzetesen felhelyezte az egyik zárható halott tároló zsákot, úgy, hogy az az elhunyt fejvégénél záródjon.
 • a hátára fordított halott szemét amennyiben nem marad zárva, takarja le nedves gézlappal
 • az elhunyt állát gézpólyával vagy háromszögletű kendővel kíméletesen kösse fel a feje tetejére, vigyázva arra, hogy a pólya bevágási nyomokat ne hagyjon
 • a zsák fejvégi zárása után, annak zippzárjához rögzítse a 3. lábcédulát
 • forgassa bele a testet a 2. zárható fekete zsákba úgy, hogy az a lábrésznél záródjon
 • végezze el a külső fekete zsák dekontaminálását a felületfertőtlenítővel.
 • a halottszállító kocsit tolja ki a kórteremből a védőfelszerelésben (köpeny, sapka, kesztyű, sebészi maszk) lévő betegszállítóknak, a negyedik lábcédulát adja át részükre!

 

a halott környezetének rendbetétele, kórtermi környezet rendbetétele

A takarítási rend intézményenként eltérő lehet!

 • a halott ágyának ágyneműjét húzza le és helyezze a dupla nylon zsákkal ellátott szennyes ruha tartóba, a zsákon tüntesse fel a COVID-19 feliratot és a benne lévő textíliák nevét, számát!

a beteg ellátás során használt medikai eszközöket (monitor, monitor perifériák, gépek stb.) fertőtlenítse a gyártói ajánlásoknak megfelelően

 • értesítse a takarító szolgálatot, akik az eljárásrendnek megfelelően elvégzik a fertőtlenítő takarítást
 • a mosható bevonatú ágy matracot, ágyat, éjjeliszekrényt, bútorzatot, falat, padlózatot fertőtlenítő oldattal fertőtlenítik

a halott személyes tárgyainak kezelése

Az elhunyt érték- és birtoktárgyainak kezelését az intézmény Minőségirányítási Rendszerében kialakított eljárásrend szabályozza!

 • készítsen leltárt két tanú jelenlétében
 • az elhunyt értékeit fertőtlenítés után dupla önzáródó zacskóban kell elhelyezni. A külső zacskó felületét fertőtlenítse le. Az értékleltáron is fel kell tüntetni a COVID-19 feliratot.
 • a leltár felvétele sorszámos, hitelesített két példányos önátírós nyomtatványon történik
 • az ékszereket, és a nagyobb értéket képviselő tárgyakat pontos meghatározásokkal lássa el
 • az ékszerek leírásánál ne használjon minősítést, a sárga vagy fehér fém fogalmakat használja
 • a készpénz leltározásánál pontosan írja le a címleteket darabszámmal, és a végösszeget is
 • bakkártyákat, hivatalos igazolványokat mindig a sorszámmal együtt jegyezze fel
 • az értékeket a továbbiakban az intézmény pénztárában vagy arra kijelölt zárható helyen kell tárolni
 • amennyiben a halottnak semmilyen személyes tárgya nem volt, ezt a tényt is rögzíteni kell ugyanezen nyomtatványon
 • az értékek tárolása belső szabályzás alapján, arra kijelölt helyen az osztályon vagy a patológián történhet.
 • a halott értékeinek átvételére a hatályos jogszabályokban meghatározott személy jogosult aláírás ellenében
 • a halott elszállításának idejét az ápolási dokumentációban rögzítse

93021064_2639210149685122_591094848342196224_n

kommunikációs feladatok

fertőző betegek ellátása esetén a hozzátartozó jelenléte külön szabályozott!

 • amennyiben vannak, segítse a kórteremben fekvő betegtársakat a történtek feldolgozásában, ne zárkózzon el a beszélgetéstől, szükség esetén egyeztessen a kezelőorvossal is.
 • amennyiben hozzátartozó is jelen van forduljon felé empátiával, fejezze ki részvétét, ajánlja fel segítségét a kompetencia határain belül
 • amennyiben a hozzátartozó olyan információt kér, melyek orvosi kompetenciához társulnak, tapintatosan és megfelelően járjon el!

A fentiekben vázolt eljárásrendben intézményenként lehetnek némi eltérések, mint a halál beálltának oka (bizonyított vagy feltételezett fertőzés), helyszíne (izolált kórterem, általános kórterem), a helyi adottságok, rendelkezésre álló halottszállító eszközök, halottak tárolásának rendje stb. miatt. Ettől függetlenül minden esetben figyelembe kell venni az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológia Tagozatának ajánlását a COVID-19 eljárásrenddel kapcsolatban!

11ab

Budapest, 2020. 04. 07.                                                                            Dr. Pápai Tibor PhD

Facebook Comments Box

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.