A szem feladata: a környezet meghatározott ingereinek felvétele, ingerületté alakítása és az ingerület továbbítása a központi idegrendszerhez mely alapján a látás létrejön. A látószerv a legfontosabb érzékszerv.

A látószerv (organum visus) részei:

 1. szemgolyó (bulbus oculi);
 2. látóideg (nervus opticus) és annak központi idegrendszeri kapcsolatai;
 3. járulékos szervek:
  • szemmozgató izmok;
  • szem védőkészülékei;
  • könnykészülék;

Szem elhelyezkedése

A szemgolyó a szemüregben helyezkedik el. A szemüreg (orbita) az arckoponya része, melyet zsírszövet tölt ki. A szemüreget egy kötőszövetes lemez (Tenon-tok) határol a szem felé.

A szem felépítése

 • Szemgolyó (bulbus oculi)
 • megközelítőleg gömb alakú páros szerv;
 • a szemüregben zsíros kötőszövettel körülvéve helyezkedik el;
 • 24 mm az átmérője;
 • a szemgolyó fala 3 rétegű:
  1. külső rostos réteg (tunica fibrosa);
  2. középső réteg (tunica vasculosa);
  3. belső idegréteg (tunica nervosa);
 • a szemgolyóban találhatóak a fénytörési közegek, melyek szerepe a látásélességet biztosításában van;

1.a.) Külső réteg

Ínhártya (sclera)

 • kis területen látható > a szem fehér színű területe;
 • kevésbé rugalmas, fehér szövet;

Szaruhártya (cornea)

 • a szem legkülső rétege, mely óraüvegszerűen domborodik elő;
 • védi a szemlencsét és a szivárványhártyát;
 • megtöri a fényt è törőereje + 43 D;
 • ereket nem tartalmaz, táplálása diffúzió révén megy végbe, a cornea hámja az oxigént a levegőből nyeli el;
 • nagyon érzékeny a kiszáradásra;
 • sok idegvégződése van > ezek a receptorok érzékelik a cornea nedvességét és a mechanikai ingereket (cornea reflex);
 • a receptorokban képződött ingerület hatására pislogás vagy erőteljes szemhéjzárás következik be;

1.b.) Középső réteg (uvea)

Érhártya (chorioidea)

 • gazdagon erezett réteg, feladata a retina táplálása;

Szivárványhártya (iris)

 • a szaruhártya mögött helyezkedik el;
 • feladata, hogy a lencsére jutó fény mennyiségét szabályozza a pupilla tágasságával;
 • sok színanyag van benne, ezért színes > ezek a színek határozzák meg a szem színét;
 • szélén gyűrűs izom helyezkedik el
  • musculus sphincter pupillae > a pupillát szűkíti, a nervus oculomotoricus idegzi be;
  • musculus dilatator pupillae > a pupillát tágítja, beidegzését a nervus sympaticus látja el;
 • pupilla: a pupilla nem más, mint a szivárványhártyán levő rés è ezen keresztül jut a fény a lencsébe;
 • látszólag a pupilla szűkül és tágul, valójában a szivárványhártya;

Sugártest (corpus ciliare)

 • az iris mögött helyezkedik el gyűrűs alakban;
 • belsejében a sugárizom található è a szemlencse alakjának változtatását biztosítja (lencsefüggesztő rostok segítségével);
 • másik fontos feladata a csarnokvíz termelése, mely folyadék a szem belnyomását biztosítja;

 

1.c.) Belső réteg

Ideghártya (retina)

 • szövettanilag 10 rétegből épül fel > a második rétegben helyezkednek el a csapok és pálcikák;
 • csapok: magas ingerküszöbű színérzékeny receptorok, melyek csak erős fényben működnek (a színlátás receptorai) és az éles látás helyén találhatóak;
 • pálcikák: alacsony ingerküszöbű nem színérzékeny receptorok gyenge megvilágítás mellett is működőképesek è ezek felelősek az éjjeli látásért (ún. szürkületi látás);

retina széli részén (perifériásan) több a pálcika, amelyek a rodopszint (látóbíbort) tartalmaznak > fehérjéből és A vitaminból, sötétben (szürkületben) épül fel, de fény hatására lebomlik;

 

A retinán két különleges hely van:

 • sárgafolt (macula lutea) az éles látás helye (másnéven: foeva centrális)  itt a csapok
  6.jpg
  (kép forrása: www.tankonytar.hu)

  helyezkednek el;

 • vakfolt (papilla) è itt nincsenek fényérzékelő sejtek (sem csapok, sem pálcikák), tehát itt éles látás nem jön létre, a szemgolyóba a retina erei, idegei itt lépnek be és ki;

A szem fénytörési közegei

 1. szaruhártya (cornea)
 2. szemlencse (lens crystaleina)
 • kettős domborulatú (bikonvex) lencse;
 • részei: lencse tok, kéreg és mag;
 • hosszanti átmérője 9 mm;
 • ereket nem tartalmaz;
 • a kéregállomány rugalmassága idősebb korban csökken;
 • a széli része mentén tapadnak a lencsefüggesztő rostok > ezekkel körkörösen rögzül a sugártesthez;
 • a lencse domborúságának változását, éleslátásra való beállítását a sugártest biztosítja > az akkomodáció (alkalmazkodás) szerve;
 1. Csarnokvíz (humor aqurens)

 • szőlőcukrot, kevés fehérjét és karbamid-nitrogént tartalmazó víztiszta folyadék;
 • sugártest termel filtráció révén;
 • két szemcsarnok között kering – pupillán keresztül kerül az elülső csarnokba, ahonnan felszívódik a cornea sclerális határon lévő un. Schlemm- csatornákba;
 • elülső csarnok: cornea (szaruhártya) és iris (szivárványhártya) között,
 • hátsó csarnok: iris és lencse között;
 1. Üvegtest (corpus vitreum)

 • a lencse és a retina közti teret tölti ki è a szemgolyó alakját biztosítja;
 • kocsonyás anyag, melynek kb. 98 % – a víz;
5
(kép forrása: www.ocuvite.hu)
 1. Látóideg (nervus opticus) – 2. agyideg

 • nem perifériás ideg, hanem az agynak olyan részeként tekinthető, amely összeköttetést létesít a szemgolyó és az agykéreg között
 • itt gyűlnek össze a retináról elvezető idegsejtek nyúlványai;
 • a központi idegrendszeri kapcsolatai:
  • az agyalapon látóidegkereszteződésből (chiasma opticum) indul ki a rostos látóköteg (tractus opticus), mely az occipitalis lebeny hátsó pólusán keresztül a látás kérgi központjába fut.
  • A látás elsődleges kérgi központja a Brodmann 17 mező. Az ezt körülvevő Brodmann-mezők (18 és 19) a színlátás, térlátás, binocularis látás központjai.

A jobboldali látótér a bal féltekére vetül, míg a baloldali látótér a jobb féltekére vetül.

 1. A szem járulékos részei

 2. 1. Szemmozgató izmok

 • a szemüreg falában erednek és az ínhártyába sugározva tapadnak;
 • hét haráncsíkolt szemizom van:
  • 4 egyenes (alsó-felső, külső-belső);
  • 2 ferde (felső-alsó);
  • a szemhéj saját emelő izma;
 • a szemmozgató izmok beidegzését a agyideg (a közös szemmozgató ideg – nervus oculomotoricus), a IV. agyideg (a sodorideg – nervus ), és VI. agyideg (a távolító ideg – nervus abductor) látja el, mely biztosítja, hogy összerendezett a két szem mozgása;
4
(kép forrása: Donáth Tibor: Anatómia-élettan)

3.2. Szemvédő berendezések

 1. Szemhéj (palpebra)

 • külső felszínét bőr borítja, belső felszínén kötőhártya található;
 • vázát porckeménységű kötőszövet alkotja;
 • mechanikai védelmet biztosít;
 • az alsó és felső szemhéj a szemrést fogja körül;
 • széli részein pillaszőrök (cilia) található, belső részében a könnyhús (caruncula lacrimális);
 1. kötőhártya (conjuctiva)

 • érzékeny vékony hártya, mely a szemhéjak belső felszínét borítja;
 • erekben nyiroktüszőkben gazdag;

3.3. Könnykészülékek

 • részei: könnytermelő mirigyek és a könnyelvezető rendszer
 • könnymirigy (glandula lacrimális): a szemgödör külső és felső sarkában foglal helyet, mogyorónyi nagyságú külső elválasztású mirigy. Váladéka a könny (lacrima), ami 1,3 % NaCl tartalmú víztiszta folyadék. IgA immunglobulint és fehérjét tartalmaz.
 • A könny szerepe: meggátolja a szem kiszáradását, kimossa a szennyeződéseket és enyhe baktericid hatású.

  3.jpg
  (kép forrása: nanosved.org)
 • Könnyelvezető rendszer részei:2
  • könnypont;
  • könnytó;
  • könnycsatornácska;
  • könnytömlő/könnyzacskó;
  • könnylevezető csatorna; 

A könny a könnyponton keresztül ürül, és a könnytóban gyűlik össze > a könnycsatornácska > könnyzacskó > végleges elvezetés az orrüreg alsó járatába történik.

A SZEMGOLYÓ VÉRELLÁTÁSA

Artériás ellátás

A szemgolyó és az orbita vérellátását az arteria ophthalmica biztosítja, amely az arteria carotis internából ered, és a nervus opticussal (látóideggel) együtt a foramen opticumon keresztül (a szemgödörnek a koponyaüregbe vezető nyílása lép az orbitába. Az arteria ophtalmica két ágra oszlik, melynek egyik ága az arteria retinae lesz.

 

Vénás rendszer

A vénás vért a vena ophthalmica szedi össze, amely a fissura orbitalis superioron (ami az orbita külső és alsó falán található hasadékon) keresztül a sinus cavernosusba (a szem mögött, a koponyacsontban elhelyezkedő, vért tartalmazó üregbe) torkollik majd a fej vénás rendszeréhez csatlakozik.

 

A LÁTÁS MECHANIZMUSA

A szem egy összetett optikai rendszer. A szem optikai rendszere a külvilág fordított állású, kicsinyített, valós képét vetíti pontosan a retinára.

 

A fény útja az ideghártyáig:

szaruhártya > csarnokvíz (az elülső szemcsarnokban a szaruhártya – szivárványhártya között és a hátulsó szemcsarnokban a szivárványhártya – szemlencse között kering) >pupilla (a fényerőt szabályozza) >  szemlencse > üvegtest > ideghártya.

A fénytörés

 • a fénytörés mértékegysége a dioptria (D);
 • a szem fénytörése nem állandó, a távoli és közeli tárgyak élesen látásához a szemlencse rugalmassága szükséges;
 • a szem belsejében a körkörös lefutású sugárizom megfeszítésével a lencsefüggesztő rostok ellazulnak, ezáltal az addig kifeszített helyzetben lévő szemlencse domborúsága fokozódik è növekszik a törőerő;
 • az életkor növekedésével a szemlencse rugalmassága folyamatosan csökken;
 • ha az akkommodációs képesség 3 dioptria alá csökken presbyopia-ról (öregszeműség) beszélünk;

 

Binocularis látás lényege: két szemmel nézzük a tárgyakat mégis egynek látjuk. A két szem retináján leképeződött tárgy a központi idegrendszerben egy közös képpé olvad össze;

 

Illés Ilona, egészségügyi szaktanár

Összefoglalásként:

 

Felhasznált irodalom:

Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, 2008.

Kardos Lídia: Anatómia- Élettan. Műszaki Könyvkiadó, 2017.

Süveges Ildikó: Szemészet. Medicina Könyvkiadó Zrt., 2015.

81363818_523823068227459_1018539687381303296_n.png

Facebook Comments Box

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.