Ahogy az előző leckékből kiderült a transzfúziós terápia egy jogilag és szakmailag szigorúan szabályozott eljárásrend alapján végzett tevékenység. Gyakran speciális esetekkel és módszerekkel is találkozhatunk, amelyek során az ápolói feladatok is specializálódnak, így az ilyen jellegű terápiás beavatkozásokban való együttműködés is speciális végzettséghez (sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai asszisztens, intenzív ápoló) kötött. Ettől függetlenül a speciális transzfúziós formák ismerete valamennyi ápoló számára fontos.

A sürgős transzfúzió lényege, hogy az elvesztett vérmennyiséget mielőbb pótoljuk, a lehető legkompatibilisebb készítménnyel és lehetőleg a transzfúziós szövődmények kiküszöbölésével.   Általános szabály, hogy a donor és recipiens klinikai AB0 vércsoportjának meghatározása nem hagyható el rendkívüli vészhelyzet esetén sem. Sürgős esetben telefonon kell vérkészítményt igényelni, illetve „S” felirattal ellátni a vérmintákat a laboratóriumi meghatározáshoz. A beteg állapotától függően célszerű a kontrollált volumenpótlást mielőbb megkezdeni. Még ha a beteg erősen kivérzett, akkor is a volumenpótlás megkezdése előtt kell a vérmintákat levenni. Életmentés céljából a transzfúzió megkezdhető a betegágy melletti klinikai vércsoport – szerológiai vizsgálatok eredményei alapján, de ebben az esetben is kötelező a mintavétel a transzfúzió megkezdése előtt. Amennyiben a beavatkozás közben a laboratórium jelzi, hogy az ellenanyagszűrés pozitív, a transzfúziót fel kell függeszteni és fel kell készülni a hemolitikus transzfúziós szövődmény reakciójának kezelésére. Ha időközben sikerül választott vért találni, a beavatkozást azzal kell folytatni. Ha nincs lehetőség a vércsoport meghatározásra, az általános szabályoktól eltérően a transzfúziót AB0-, RhD – vizsgálat nélkül is meg lehet kezdeni 0 negatív vvs – koncentrátummal. Az ilyen indikáció alapján a mennyiség maximum 2E lehet. Ebben az esetben is kötelező vérátömlesztés előtt a vérminta levétele, és sürgősségi laboratóriumba juttatása.

 

Masszív transzfúzió esetén a teljes vér cseréje történik 24 órán belül. Felnőtteknél ez 10E vvs-koncentrátum adását jelenti. Az oxigénszállító kapacitás optimalizálása miatt, 10 napnál nem régebbi vvs-készítmény szükséges. Nem elegendő a vvs pótlása, egy időben FFP és trombocita-készítmény adása is szükséges. A masszív transzfúziót túlnyomással szükséges elvégezni. A túlnyomást speciális eszközzel lehet elérni, 90 Hgmm nyomás alkalmazása általában elegendő. A túlnyomás elérésére szolgáló eszközök használatakor követelmény, hogy az eszköz rendelkezzen nyomásmérővel. A vörösvérsejtek sérülésének veszélye miatt a nyomást nem szabad 300 Hgmm fölé emelni. Ha a túlnyomást infúziós pumpa segítségével érik el, akkor csak olyan készülék használható, amelynél a gyártó garantálja, hogy az eszköz nem károsítja a vérsejteket. A készüléket a gyártó használati utasítása szerint kell használni, és rendszeresen karban kell tartani. Túlnyomással végzett transzfúzió esetén a beteg folyamatos, fokozott megfigyelése szükséges.  Masszív transzfúzió esetén valamennyi alkalmazott vérkészítményt +37°C-ra kell felmelegíteni.  Masszív transzfúzió esetén célszerű a mikroaggregátum szűrő alkalmazása. A vérkészítmények hőmérsékletének +20°C és +37°C között kell lennie. A vérkészítmény melegítését lehetőleg vérmelegítő készülékben, vagy ennek hiányában hőmérővel ellátott +37°C-os vízbe állítjuk (a víz ne érintkezzen a csonkkal, és a zárókupakkal). A testhőmérsékletnél melegebb készítmény, súlyos hemolitikus szövődményt okoz! A felmelegített készítményt, haladéktalanul be kell adni.

Az Autotranszfúzió olyan transzfúzió, amelyben a donor és a recipiens ugyanazon személy, és amelynek során előzetesen gyűjtött vért, illetve vérkomponenst használnak fel.

Autológ vérgyűjtés olyan folyamat, melynek során teljes vért, illetve vérkomponenst vesznek le valamely személytől, azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a későbbiekben autotranszfúzióra, vagy ugyanazon a személyen végzett egyéb terápiás alkalmazásokra használják fel.

Autotranszfúzió formái:

  • perioperatív haemodilutio (közvetlenül a műtét előtt levett vér alkalmazása)
  • intraoperatív vérmentés (műtét közben cell saver készülékek és eszközök használata)
  • posztoperatív vérmentés (posztoperatív szakban a drénből elfolyó, megfelelően kezelt, szűrt vér alkalmazása)

Autotranszfúzió előnyei, hogy csökkenthető a transzfúzióval átvihető betegségek kockázata, az alloimmunizáció kiküszöbölhető, a transzfúziós szövődmények egy részének megelőzése, kompatibilitás egyszerűen biztosítható, főleg akkor, ha egy többszörösen immunizált betegről van szó.

Autotranszfúzió indikációja és kontraindikációja: olyan tervezett műtéteknél javasolt, ahol az esetek jelentős részében transzfúziós igény merülhet fel, ha a beteg vallási okokból a transzfúziót elutasítja, szövet és szervdonoroknál, ritka vércsoportú vagy többszörösen immunizálódott betegek esetében. Kontraindikált azon emberek esetében, akik állapotuk miatt nem alkalmasak véradásra.

Az autológ vérgyűjtés menete: a véradásra jelentkezőnek hitelt érdemlően kell személyi azonosságát bizonyítania. Kiskorú esetén a szülő vagy a törvényes képviselő jelenléte szükséges. A donortól teljes anamnézis felvétele kötelező, kórtörténet pontos felvétele, nyilatkozat, hogy hozzájárul a vizsgálatokhoz és a véradáshoz. A véradás megkezdése előtt a következő vizsgálatoknak meg kell történnie, a Hgb koncentráció meghatározása, szűrés HBV antigén, HCV és HIV-1-2 antitest, Treponema antitest vizsgálat.

Az autológ vérvétel kivitelezése: az autológ vérgyűjtésre használt zsákrendszer megegyezik a homológ vérgyűjtésnél használt rendszerrel. Az autológ vérgyűjtést a tervezett műtét előtt legalább 10 nappal meg kell kezdeni, két vérvétel között legalább 7 napnak kell eltelnie, és 3 nappal a műtét előtt lehet az utolsó mennyiséget levenni. A vér levételekor számításba kell venni, hogy a vvs készítmények lejárati ideje 35 nap. A vérvétel egyéb szabályai megegyeznek az egészséges ember véradásának szabályaival, véradás előtt étkezzen, fogyasszon bőven folyadékot. Egy alkalommal 450 ml vért bocsájtunk le.

Az autológ véradás szabályai megegyeznek az egészséges véradókéval, és kizáráskor is ez a szabály az érvényes: pl. vírus jelenléte, alkalmatlanság a vénák, a beteg állapota miatt, stb.

Szövődmények: ritkán fordulnak elő szövődmények pl. vénafal gyulladása, kis fokú vérömleny a vérvétel helyén, esetleg enyhe rosszullét, vérnyomás csökkenés.

 

Az irányított véradás

A véradó a véradás során rendelkezhet úgy, hogy levett vérét egy meghatározott, kedvezményezett beteg részére kívánja adni. Ha a vérkészítmény minden szempontból megfelel a hatályos előírásoknak, valamint a donor és a recipiens között orvos szakmai kizáró ok nincs, akkor az irányított véradásból származó vérkészítményt az OVSZ a kedvezményezett részére biztosítja, amennyiben közvetlen életveszély-elhárítás érdekében nem kényszerült más beteg részére kiadni.  Ha a kezelőorvosnak tudomása van arról, hogy a beteg részére irányított véradást szerveztek, és élni kíván a lehetőséggel, akkor ezt a vérigénylő lapon jeleznie kell. Az irányított véradásból származó, kompatibilitási szempontból szóba jöhető vérkészítmények az igénylőlap beérkezésétől fogva a megjelölt beteg számára lekötésre kerülnek. Az első és másodfokú vérrokontól származó vérkészítményt be kell sugarazni.

 

Intraoperatív vérmentés

A műtéti területről elfolyó vér összegyűjtésére szolgáló eljárás nagy vérveszteséggel járó műtéteknél. Folyamata: a műtéti területről elfolyó vér összegyűjtése, mosása, centrifugálása, szűrése, retranszfúziója. A beavatkozásról a beteget tájékoztatni kell. Az intraoperatív vérgyűjtéshez szükséges eszközök és berendezések beszerzését, valamint a vérgyűjtési eljárást a műtétet végző intézmény végzi. Előnye a saját vér biztonsága, az allogén vérszükséglet csökkenése.

Hátránya a véralvadási faktorok és a thrombocyták felhasználódása, dilúciója. A szabad hemoglobin, a fibrindegradációs termékek, a prokoagulánsok, a sejttörmelék, a fertőtlenítők és egyéb, a sebterületen levő szennyeződés kockázatát a mosott, szűrt formában történő visszaadás minimalizálja. Az eljárás alkalmazása nagyobb felkészültséget igényel, és viszonylag költséges. Ellenjavallt akkor, ha a műtéti terület bakteriálisan szennyezett, tumorsejt-szennyezettség veszélye áll fenn, sebfertőtlenítő vagy metil-metakrilát található a műtéti területen. Eljárásból kizáró ok az akut bakteriális fertőzés. A vírusmarkerek jelenléte a beteg szérumában mérlegelés tárgyát képezi.

Az intraoperatív vérmentés leghatékonyabban sejtmentő készülék segítségével történhet. A sejtmentő készülékkel előállított vérkészítményt tartalmazó zsákon szerepelnie kell a beteg vércsoportjának és nevének, a vérvétel dátumának (óra, perc) és a vért vevő személy nevének. A műtét alatt fel nem használt vért az autotranszfúziós címkézési szabályoknak megfelelően “Nem vizsgált vér, csak autotranszfúziós célra” felirattal kell ellátni. Az erre alkalmas sejtmentő készülékkel előállított vérkészítményt fehérvérsejt mentesített, mosott vérnek kell tekinteni, és 6 órán belül vagy fel kell használni, vagy meg kell kezdeni a hűtését. A +4 ±2 °C-on tárolt vérkészítmény a levételtől számított 24 órán keresztül tárolható. A megengedett tárolási idő letelte után a vérkészítményt veszélyes hulladékként meg kell semmisíteni.

Posztoperatív vérmentés A műtétet követő 24 órán belüli időszakban a műtéti területről (drénből) elfolyó vér összegyűjtésére szolgáló eljárás, amelynek során a megfelelően kezelt, szűrt vér a gyűjtés után 6 órán belül retranszfúzióra kerül. A beavatkozásról a beteget tájékoztatni kell. Előnye a posztoperatív vérmentés előnye a saját vér biztonsága és az allogén vér szükségletének csökkenése, a kockázatokat azonban előre mérlegelni kell.

Ilyenek például a Cell- Saver készülékek, amelyek a centrifugáló harang elvét követő, nagy fordulatszámú, szakaszos üzemű készülékek. Műtét utáni 6 órán belüli időszakban is alkalmazhatók. A vér feldolgozása három automatikus és folyamatos lépésből áll.

  1. Koncentrálja a kifolyt vért, a plazma és egyéb folyadékok eltávolításával19.png
  2. A koncentrátumot átmossa
  3. Újra koncentrálja és a retranszfúziós zsákba viszi

Előnye, hogy a vvt kiváló minőségű, a készítmény 60 %-nál magasabb hematokrit értékű. A kifolyó vér folyamatos és gyors feldolgozását biztosítja. Hatékony zsírelválasztás, csökkent mértékű sejtkárosodás. Egyszerű működtetés jellemzi.

Hátránya, hogy a retranszfundált készítmény csak vvt-t tartalmaz. Nagy mennyiségű vérvesztés esetén a plazma hiányzó alkotórészeit pótolni kell.

20.jpg

 

Dr. Pápai Tibor

Facebook Comments Box

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.